Nieuws en Evenementen
+31 (0)111 691489
+31 (0)6 42991619
Wilt u liever telefonisch reserveren, bel ons.

Algemene voorwaarden

SPELREGELS VOOR EEN PRETTIGE VAKANTIE

 1. Meldt u bij aankomst op de receptie met een hier in te leveren geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto. Neem kennis van de geldende tarieven, zodat geen misverstanden ontstaan. Gasten dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerders.
 2. Plaats uw caravan of tent in overleg met de campingbeheerders zo, dat anderen geen overlast wordt aangedaan.
 3. Houdt het terrein en de gebouwen schoon en beschadig ze niet.
 4. Chemische toiletten mogen uitsluitend geledigd worden in de daartoe ingerichte stortplaats, niet in de toiletten. Al het te verwerken afvalwater in uw caravan of tent moet worden opgevangen in een emmer of jerrycan. Afvalwater dient in het chemisch toilet te worden gestort.
 5. Graven in de bodem is verboden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor u voor toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
 6. Wees voorzichtig met vuur. Voor het ontsteken van een open vuur is toestemming van de campingbeheerders noodzakelijk, dus ook het maken van een barbecue vuur
 7. Het erf is gesloten van 22.00 uur tot 7.00 uur. In deze tijd is op de camping motorisch verkeer niet toegestaan.
 8. In verband met ieders veiligheid geldt overdag een maximumsnelheid van 5 km./uur.
 9. De kampeerders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun gasten.
 10. Wij verzoeken u kleine kinderen altijd te begeleiden naar de douche en toilet.
 11. Gedraag u zodanig, dat niemand overlast van u heeft.
 12. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten, alsmede ongevallen aan gasten of bezoekers overkomen, alsmede de schade in de ruimste zin des woord, welke zou kunnen ontstaan door werkzaamheden, welke onze werknemers op verzoek van onze gasten uitvoeren.
 13. Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.
 14. Vuilnis in plastic zakken in de containers brengen. Restafval graag in gesloten zakken in de container deponeren. Vloerbedekking, tenten, oude stoelen, tafels en ander grofvuil graag mee naar huis nemen. Als dit problemen geeft kunt u dit melden, dan zoeken wij met u naar een oplossing. Zo hopen wij samen met u de afvalhoop te verkleinen en zo het milieu te sparen en de sterk stijgende afvalkosten in de hand te houden.
 15. Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende campingregels. Overtreding van deze regels kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben.
 16. Radio's en andere geluidsbronnen zijn toegestaan in uw accommodatie, mits zij niet voor andere gasten hoorbaar zijn.
 17. Houdt uw omgeving schoon; orde en netheid worden op hoge prijs gesteld. Laat het schoon zijn en blijven.
 18. De rust op zondag is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij hopen, dat u zich daar ook aan houdt.
 19. Na 22.00 uur wordt van u verwacht, dat u rustig bent, zodat de nachtrust van anderen en kinderen niet wordt verstoord.
 20. Start uw motor/brommer aan de weg. Bij terugkomst motor af op de weg, dat laatste eindje rijdt u gratis.
 21. Bent u tevreden, zeg het anderen. Hebt u klachten, zeg het ons
 22. Tarief bezoekers: € 2,00 p.p.p.d.
 23. Bezoekers worden geacht voor 23.00 uur te vertrekken in verband met de rust op het terrein.
 24. Bij aankomst dient contant betaald te worden
 25. Het is de kampeerders verboden op enigerlei wijze op de kampeerplaats LPG-installaties te hebben, anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.
 26. Bij afwezigheid dient u de elektrische apparaten en gasflessen af te sluiten.
 27. Verbanddoos verkrijgbaar bij campingbeheerders.
 28. Geen auto's op het campingterrein.
 29. Aan zwartslapers berekenen wij dubbel tarief
 30. Permanente bewoning door- of onder verhuur van het kampeermiddel is niet toegestaan
 31. Het plaatsen van een bijzettentje bij de standplaats is niet toegestaan indien deze niet is aangemeld. 
 32. Per staanplaats is 1 parkeerplaats op het parkeerterrein beschikbaar. Voor eventueel een tweede, derde auto, c.q. auto van gasten is op het terrein helaas geen ruimte.
 33. Het aantal gereserveerde dagen is vasttaand. Wanneer u besluit later aan te komen, eerder te vertrekken of tussendoor naar huis te gaan vindt er geen teruggave plaats.
 34. Afmelden bij vertrek aub.
 35. Bij brand of andere calamiteiten: direct melden aan de campingbeheerders en alle aanwezigen verzamelen op het parkeerterrein bij het woonhuis
 36. Huisdieren zijn toegestaan, mits zij op het terrein altijd zijn aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten
 37. Topless zonnen en naaktrecreatie verboden
 38. Bij annulering van de reservering wordt €45,- kosten in rekening gebracht.  
 39. Reserveringen mogen één keer kosteloos gewijzigd worden. Bij iedere volgende wijziging wordt er €25,- kosten per wijziging in rekening gebracht. Onder wijziging wordt verstaan; het wijzigen van de data van de reservering. 
 40. Wij verzoeken u de volledige betaling voor de aangegeven datum in de reserveringsaanvraag te verrichten en reserveringsnummer bij de betaling te vermelden.